Top 7 các công cụ truyền thông Marketing tích hợp (IMC)

Các công cụ truyền thông Marketing tích hợp là phương thức tiếp thị quen thuộc đối [...]

IMC Plan là gì? Mẫu IMC Plan Marketer cần biết

Nhắc đến IMC Plan chúng ta sẽ nghĩ ngay, đây là công cụ quan trọng [...]

[Chat GPT – 2023] Về hình thức CPL trong quảng cáo

Cost-per-Lead (CPL) là một hình thức quảng cáo trực tuyến đang ngày càng phổ biến, [...]